Oppføringer av Terje Andersen

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.7.2022. Kubera AS er omfattet av åpenhetsloven og plikter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet, inkludert leverandører og forretningsforbindelser for å bidra til å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi er pliktige til å utarbeide, og offentliggjøre, en redegjørelse for de aktsomhetsvurderinger som er gjennomført. Kubera AS er […]