Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.7.2022.

Kubera AS er omfattet av åpenhetsloven og plikter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet, inkludert leverandører og forretningsforbindelser for å bidra til å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi er pliktige til å utarbeide, og offentliggjøre, en redegjørelse for de aktsomhetsvurderinger som er gjennomført.

Kubera AS er i gang med å etablere en ny nettside hvor redegjørelsen vil bli publisert.

Henvendelser vedrørende Kuberakonsernets arbeid med åpenhetsloven kan sende til post@kubera.no. Vi vil besvare henvendelser innen 3 uker fra mottak.