Bygg

Forvaltning

Har du eiendom, men ikke tid og ressurser til å forvalte den?
Vi tilbyr alt av forvaltningstjenester.

Teknisk: Vedlikehold, teknisk tilsyn og brannvernarbeid.
Administrativt: Kontrakter, avtaleforhold.
Økonomisk: Finansiering, budsjettering, regnskapsføring.