Om Kubera

Kubera AS eier, utvikler og drifter næringseiendom i Narvikregionen.
Selskapet er en av de største profesjonelle eiendomsaktørene i regionen. Lokalt eierskap er en sentral verdi i vår virksomhet.

Vi tilbyr moderne lokaliteter tilpasset den enkeltes drift, og vil sikre optimale løsninger og nødvendig oppfølgning for deg som leietaker.

Vår målsetting er å være den foretrukne samarbeidspartneren for så vel private bedrifter som det offentlige – med en langsiktig plan for sine lokaler.

Kubera AS kan også forvalte dine eiendommer, teknisk, administrativt og økonomisk.

Via vårt autoriserte regnskapsbyrå kan vi håndtere hele bredden av økonomiske oppgaver for ditt selskap

Kubera AS eies av Skålvold Eiendom AS, Gunnar Skålvold AS, Ballangen Eiendom AS og Hurtigruten ASA. Våre kontorer er i Teknologiveien 11 i Narvik.

Se elektronisk brosjyre om Kubera her.
http://www.visbrosjyre.no/kubera_as/WebView/

Kontakt oss

Telefon: +47 76 92 25 00
E-post: post@kubera.no